Bu çok zor bir soru. Biliyorsunuz kadının doğurganlığı bir çok faztöre bağlı. Eşinin sperm sayısına tüplerinin durumuna, yumurta kalitesine vs. vs. Dermoid kist ameliyatı uygun şekilde yapıldığı sürece doğurganlığınızı negatif yönde etkilemez.

Laparoskopik ya da açık cerrahi yumurtalık rezervine verilen zarar endometriomaların tersine sınırlıdır. Konu ile ilgili yayınlanmış araştırma sayısı son derece kısıtlıdır.

Anti mulleryen hormon’un (AMH) doğrudan yumurtalık rezervi ile ilgili olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Özellikle endometrioma (çukulata kistleri) ameliyatları sonrası AMH değerleri düşmekte yani rezerv zarar görmektedir. Diğer taraftan son yıllarda çukulata kistlerinin durmasınında AMH değerlerini düşürdüğü gösterilmiştir.

Ancak dermoid kist AMH değerlerini araştıran literatürde şu anda sadece 2 yayın bulunmaktadır. Her ikiside 2015 yılında yayınlanmıştır, biri İsveç’ten diğeri İran’dan yayınlanan çalışmalardan İsveç’te yapılan araştırma dermoid kist ve endometriomalar çıkartıldıktan sonra AMH değerlerini karşılaştırmıştır (1). İran çalışması ise basit (seröz ve müsinöz) yumurtalık kistleri ile dermoid kistlerin çıkartılması sonrası AMH değerlerini incelemiştir (2).

İsveç çalışmasına göre AMH’da düşüş, endometriomalarda (çukulata kistlerinde) ameliyat sonrası daha fazla olmuştur. Yani çukulata kistlerini çıkardığımızda yumurtalık rezervini daha olumsuz etkiliyoruz. İran çalışmasında ise dermoid kistler çıkarıldıktan sonra AMH değerleri %62 oranında 3 ay sonunda normalleşmektedir. Araştırmacılar esas olanın hasta yaşı ve dermoid kistin çapı olduğunu iddia etmektedirler. 30 yaş altında dermoid kist saptanan hastalarda AMH değerleri o kadar etkilenmezken 30 yaş üzerinde düşüş görülmektedir. Aynı şekilde matür kistik teratom 9 cm üzerinde ise kistin çıkarılması rezerv üzerinde olumsuz etki gösterebilmektesdir.

Ancak bunlar çok yeni çalışmalardır. Kesin sonuca varmak için daha bilgi birikmesi, araştırma yapılması gerekiyor kanımca.

Kaynakça

(1)          Lind T, Hammarström M, Lampic C, Rodriguez-Wallberg K. Anti-Müllerian hormone reduction after ovarian cyst surgery is dependent on the histological cyst type and preoperative anti-Müllerian hormone levels. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015; 94(2):183-190.

(2)          Amooee S, Gharib M, Ravanfar P. Comparison of anti-mullerian hormone level in non-endometriotic benign ovarian cyst before and after laparoscopic cystectomy. Iran J Reprod Med. 2015; 13(3):149-154.

Türkçe